Terugkoppeling informatiebijeenkomst Mantingerzand


Op 22 mei heeft Prolander in het buurthuis De Heugte in Nieuw-Balinge een presentatie gegeven over de plannen voor de natuurinrichting van het Mantingerzand. Er was veel belangstelling: ongeveer 70 mensen uit het dorp en de omgeving hebben de informatiebijeenkomst bezocht.

Eerst heeft Prolander het concept-inrichtingsplan plenair toegelicht. Ook de vervolgstappen die nodig zijn om het plan te realiseren, zijn toen aan bod gekomen. Vervolgens zijn de plannen uitgelegd door de projectleiders en deskundigen op het gebied van water, natuur en landschapsontwerp. Dit hebben zij gedaan aan de hand van verschillende posters. De posters kunt u hier bekijken (pdf, 19 MB).

Vragen

Tijdens de presentatie werden kritische vragen gesteld. Agrarische bedrijven uit de omgeving maken zich bijvoorbeeld zorgen over de relatie die de natuurontwikkeling heeft met de landbouw. Er zijn ook zorgen geuit over het kappen van bomen en er zijn vragen gesteld over de Verlengde Middenraai, waar de werkzaamheden (bijna) zijn afgerond. De presentatie kunt u hier bekijken (pdf, 5.8 MB).

Persoonlijke gesprekken

Wij zijn ons ervan bewust dat het inrichtingsplan gevoelig ligt. Dit hebben we ook ervaren tijdens de bijeenkomst. Daarom hebben we de persoonlijke gesprekken met de aanwezigen als zeer waardevol ervaren.

Antwoorden

Alle vragen die zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomst zijn genoteerd. De bestuurders zullen deze vragen persoonlijk beantwoorden per mail. Uiteindelijk publiceren we alle vragen en antwoorden ook (geanonimiseerd) op de website, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn. Zodra alle antwoorden op de website staan, melden wij dit bij iedereen via de volgende nieuwsbrief.