Gebiedspartners


Voor verbetering van de waterhuishouding in en rondom het Oude Diep en de ontwikkeling van nieuwe natuur, werkt de provincie Drenthe samen met verschillende gebiedspartners aan het project Brede Kijk op het Oude Diep:

Logo's van de gebiedspartners. Zie ook het overzicht op deze pagina voor een opsomming van alle gebiedspartners