Brede Kijk op het Oude Diep

Het Oude Diep is een beek in Drenthe, die begint in de Mantingerweiden en stroomt tot de Hoogeveensche Vaart onder Echten. In het beekdallandschap liggen prachtige natuurgebieden, zoals de oerbossen bij Mantinge en de Boerveensche Plassen. Voor verbetering van de waterhuishouding in en rondom het Oude Diep en de ontwikkeling van nieuwe natuur, werkt de provincie Drenthe samen met verschillende gebiedspartners. Vanuit het project Brede Kijk op het Oude Diep werken we in deelgebieden aan een natuurlijk en klimaatbestendig landschap, dat goed past in de omgeving. Naast (nieuwe) natuur, spelen landbouw, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke rol.

Een toekomstbestendig en gevarieerd landschap

Voor voldoende water in droge perioden en voor het afvoeren van overvloedig water in natte perioden is een robuust watersysteem nodig. Dit betekent concreet dat ongeveer 700 hectare (landbouw)grond ingericht moet worden voor natuur en waterberging. Zo ontstaat een toekomstbestendig en gevarieerd landschap dat ook aantrekkelijk is voor recreatie. Ruiters, wandelaars en fietsers kunnen er genieten. En boeren en recreatieondernemers kunnen werken aan een duurzame toekomst.

Het uitgangspunt is een goede balans tussen beleven, benutten en beschermen van de natuur.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief om interessante updates te ontvangen over de projecten van Brede Kijk op het Oude Diep.

Programma Natuurlijk Platteland

Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Voor het versterken van de kwaliteit van de natuur werkt de provincie Drenthe, samen met partners, aan het programma Natuurlijk Platteland. We verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden en versterken de biodiversiteit in het landelijk gebied. Met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Zo maken we de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen

Nieuws

Het laatste nieuws over het Oude Diep.