Ambitie


We werken aan een gevarieerd en toekomstbestendig landschap. Zo maken we het aantrekkelijker voor de recreant en de inwoners, maar ook voor de boeren en de recreatieondernemers. De ambitie is dat in 2027 de werkzaamheden zijn afgerond en dat het gebied in en rondom het Oude Diep klaar is voor de toekomst, zodat volgende generaties hier ook van kunnen genieten.

Natuurherstel, extra waterberging en een goede ecologische verbinding

In de loop der jaren werkten we al hard aan het herstel van natuur- en landschapswaarden binnen het gehele stroomgebied. We herstelden houtwallen die in de loop van de tijd waren verdwenen. De beekloop heeft zijn slingerende loop teruggekregen en er zijn natte laagtes en poelen aangelegd.

Naast herstel van natuur en landschap speelt het mogelijk maken van extra waterberging en waterhuishouding van landbouwgebieden een belangrijke rol in het gebied. Daarnaast is de realisatie van een goede ecologische verbinding, waarbij het beekje als verbindend snoer parels bestaande natuurgebieden verbindt, een belangrijke inzet. Diverse gebiedspartners werken samen aan dit project. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta, het Drentse Landschap en Natuurmonumenten zijn bijvoorbeeld belangrijke partners in de uitvoering van de plannen.


Ontvang updates

Meld u aan voor de nieuwsbrief om nieuws te ontvangen over de planning en werkzaamheden.