Wijsterbroek: omgevingsvergunning verleend


Een vergunning of ontheffing is een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren. Op 19 december 2023 is er een omgevingsvergunning verleend voor het project Natuurinrichting Wijsterbroek.

Als er vragen zijn, dan willen wij daar graag een antwoord op geven. Ook kan er een zienswijze/bezwaar ingediend worden.

Omgevingsvergunning: aanleg Natuurinrichting Wijsterbroek

Op 19 december 2023 is deze vergunning door de gemeente Midden-Drenthe verleend. De vergunning (gmb-2023-552075) heeft te maken met het afplaggen van oevers, het ondieper maken van sloten en de aanplant van bomen.

De bekendmaking is digitaal te vinden op:

  1. Gemeenteblad 2023, 552075 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)
  2. Informatie over Gemeenteblad 2023, 552075 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt de gemeente tot 30 januari 2024 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet 'bezwaar maken'. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat.

Contact

In deze periode kunt u de stukken inzien door contact op te nemen met het team Omgeving en Veiligheid via telefoonnummer (0593) – 53 96 79 of via het e-mailadres gemeente@middendrenthe.nl.