Terugblik streekbijeenkomst in Drijber


Tijdens de streekbijeenkomst op 29 februari hebben we samen met bewoners en belanghebbenden gesproken over het toekomstige landschap van Roode Brand en Zuidmaten. Daarbij lag de nadruk op het belang van ecologie, waterbeheer en recreatief medegebruik. Het was ook een mooi moment om kennis te maken.

Vragen en ideeën

Na een introductie over het project kregen aanwezigen de kans om in gesprek te gaan aan verschillende thematafels. Vertegenwoordigers van Prolander, het Waterschap Drents Overijsselse Delta, de provincie Drenthe, de gemeente Midden-Drenthe en Het Drentse Landschap stonden daar klaar om vragen te beantwoorden. Ze hebben informatie gedeeld en geluisterd naar de zorgen, wensen en ideeën van de bewoners.

Tijdens de bijeenkomst bleek bijvoorbeeld dat bewoners zich zorgen maken over het plan om meer water vast te houden in het gebied. Tijdens de bijeenkomst werd ook duidelijk dat bewoners graag toegang willen behouden tot omliggende gebieden. Ze willen graag een rondje kunnen wandelen, bijvoorbeeld via doorsteekjes. Ze willen niet dat het gebied helemaal op slot gaat.

Mogelijkheden

Ons doel is om oplossingen te vinden en uit te voeren die passen binnen de doelen, zonder dat dit leidt tot onevenredige nadelige effecten voor de omliggende landbouw en woningbouw. We zijn bezig met het actief verkennen van mogelijkheden voor recreatief medegebruik, die aansluiten op de gestelde natuur- en waterdoelstellingen.

Vervolgproces

Om het inrichtingsplan te maken, doorlopen we drie fasen: het schetsontwerp, het voorlopig ontwerp en het definitieve ontwerp. In de aanloop naar de zomervakantie richten we ons op het schetsontwerp. In deze fase werken we samen met alle belanghebbenden. Dit zijn de bewoners, provincie Drenthe, het Waterschap Drents Overijsselse Delta, de gemeente Midden-Drenthe, Het Drentse Landschap, vertegenwoordigers uit de landbouwsector en andere betrokken partijen zoals Attero. Alle ideeën, wensen en zorgen brengen we samen in het ontwerp.

Contact

We zullen nog minimaal twee keer een streekbijeenkomst organiseren in Drijber: na het afronden van het schetsontwerp en na het afronden van het definitieve ontwerp. Indien nodig komen we vaker langs om updates te delen en feedback te verzamelen. Op deze manier hopen we een plan te realiseren dat niet alleen ecologisch en hydrologisch verantwoord is, maar ook recht doet aan de wensen, verwachtingen en zorgen van alle betrokkenen.

Planning

Ons doel is om het inrichtingsplan tegen het einde van 2024 af te hebben. We houden wel rekening met de mogelijkheid om in de eerste helft van 2025 de laatste aanpassingen te verwerken. De start van de uitvoering van het inrichtingsplan staat gepland voor 2026. Naar verwachting zijn de uitvoeringswerkzaamheden in 2027 voltooid.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Dan kunt u contact opnemen met Wendy Tromp.


Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief om interessante updates te ontvangen over Roode Brand & Zuidmaten en alle andere projecten van Brede Kijk op het Oude Diep,