Openbaarheid Schimmeldijk in Zuidmaten


De Schimmeldijk is een pad bij het gebied Zuidmaten, tussen de Berkenweg en het Kanaal Westzijde. Het pad is in de afgelopen jaren niet als openbare weg in gebruik geweest en daarom niet meer van belang als verkeersverbinding.

Direct omwonenden hebben ook aangegeven dat het niet noodzakelijk is om de openbaarheid van het pad te behouden. Daarom is het plan nu om de Schimmeldijk te gebruiken als een kavelpad dat alleen toegankelijk is voor de personen die eigenaar zijn van een perceel dat aan de Schimmeldijk grenst.

Meer informatie

Het is nog niet bekend wanneer de gemeente Midden-Drenthe een beslissing neemt over het voorstel. We houden u op de hoogte.

Bent u belanghebbende en ontvangt u graag meer informatie of wilt u uw mening delen? Dan kunt u contact opnemen met de heer Gerard Epping (dorpscontactambtenaar van de gemeente Midden-Drenthe) of Arjan Ausma (Prolander).

Gerard Epping

Telefoon: 0593 53 92 86
E-mail: contactambtenaren@middendrenthe.nl

Arjan Ausma

Telefoon: 06 58 96 27 92