Inrichtingsplan Wijsterbroek


Afgelopen jaar is er samen met de gebiedspartners en directbetrokkenen bekeken hoe we de natuurwaarden in het gebied kunnen verhogen. Vervolgens is er een kleinschalig inrichtingsplan gemaakt.

Inrichtingsplan Wijsterbroek

Hoofddoel van het plan is het water in het gebied langer te kunnen vasthouden. Dit wordt bereikt door het dichtmaken van greppels en sloten in het gebied. Afwatering van achterliggend landbouwgebied wordt gewaarborgd.

Verondiepen van sloot in Wijsterbroek

Meer informatie over het deelgebied Wijsterbroek vindt u hier.


Meer informatie over Wijsterbroek

Wijsterbroek is één van de deelgebieden binnen het Oude Diep.