Inrichtingsplan Mantingerzand


Op 28 september heeft de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) het voorgestelde inrichtingsplan – en vragen van de bewoners – besproken. Vervolgens zijn de onderstaande adviezen van de BAC verwerkt in het definitieve inrichtingsplan.

Behoud van bomen

We komen graag tegemoet aan de wens uit het dorp om zoveel mogelijk bomen langs de Hoogeveenseweg te behouden. De aanpak hierbij is om alleen de bomen te verwijderen die niet te handhaven zijn voor de aanleg van een faunapassage of nu al ziek zijn.

Duurzame uitvoeringsmethoden

Er is de wens om emissies tijdens de bouw zoveel mogelijk tegen te gaan door gebruik te maken van duurzame uitvoeringsmethoden. De mogelijkheden en onmogelijkheden hiervoor worden de komende tijd verder uitgewerkt.

In gesprek met ondernemers

De BAC adviseert de provincie Drenthe om netjes te voldoen aan de vastgestelde natuurdoelen met inachtneming dat de provincie in gesprek blijft met de agrarisch ondernemers over hun zorgen hierbij.

Het definitieve inrichtingsplan

Het definitieve inrichtingsplan kunt u bekijken in de storymap.