Streekbijeenkomst in Drijber


Voor de inrichting van de gebieden Roode Brand en Zuidmaten willen we een ontwerp maken dat ook recht doet aan de behoeften en wensen van bewoners. Daarom werken we graag samen met de omwonenden. Voor de omwonenden van het projectgebied organiseren we een streekbijeenkomst op donderdag 29 februari 2024. Tijdens deze bijeenkomst betrekken we hen bij de planvorming voor hun leefomgeving. Bewoners ontvangen een persoonlijke uitnodiging per post.

Stand van zaken

We zijn gestart met de voorbereidingen van de planvorming. Vanuit het waterschap en de provincie hebben we een aantal doelen meegekregen die we de komende tijd gaan uitwerken. Voordat we gedetailleerd gaan ontwerpen, willen we graag van bewoners horen wat hun wensen en zorgen zijn, zodat we bij het uitwerken van de plannen hier zo veel mogelijk rekening mee kunnen houden.

Ideeën delen

Tijdens de bijeenkomst kunnen bewoners van (de omgeving van) Drijber hun kennis en ideeën delen en samen met ons nadenken over recreatiemogelijkheden (zoals wandelpaden), de beleving van het gebied en de visie op de omgeving. Deze inbreng is van belang bij de verdere uitwerking van het ontwerp. Verder geven we toelichting op het project: hoe zien het projectgebied en de planning eruit en wat zijn de beleidsdoelen voor het project? Ook kunnen bewoners hun vragen stellen. Er zijn medewerkers aanwezig van Prolander, provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe, waterschap Drents Overijsselse Delta en stichting Het Drentse Landschap.

Blijf op de hoogte

Benieuwd wat de streekbijeenkomst oplevert voor de plannen bij Drijber? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief houden we iedereen op de hoogte.